Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Publikace

Vlastní nakladatelská činnost je další z aktivit manželů Houšťových. Vzniklo tak mnoho kalendářů například pro reprezentaci různých firem nebo komplimentek, PF přání a jiných merkantilních tiskovin.

Za zmínku určitě stojí publikované články například do Turských novin kam Miroslav Houšť přispívá nejen slovem, ale i doprovodnoou ilustrací.

V neposlední řadě je zde sekce rozhovorů a reportáží, které zde budou archivovány jak psaným slovem, tak audio či video záznamem.