Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Jožka Úprka – Na pouti – restaurování obrazu

Detail restaurovaného obrazu Jožka Uprka, Na pouti, malba na dřevěné překližce.

photo

Restaurování obrazu od známého umělce lidových námětů. Obraz je celkově zašlý a malba na dřevěné překližce je poporaskaná v důsledku špatného skladování.