Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Imprese z Čech až na konec Itálie

Od 12. 1. do 20. 1. se uskuteční v předsálí místopředsedů Senátu ČR ve Valdštejnském paláci výstava obrazů, soch a grafiky Miroslava Houště nazvaná Imprese z Čech až na konec Itálie.

photo

Podélný tvar výstavní prostory připomíná poledníkovou spojnici mezi Čechami a Itálií. Tedy mezi místy jeho dvou bydlišť. Miroslav Houšť navazuje na svou nedávnou výstavu, kterou měl ve slunné Kalábrii, kde tvoří převážně v létě.  Pražskou výstavu tvoří jedenáct olejů a jedna litografie, což vytváří soustavu podobnou měsíčnímu rozdělení roku.  Autor k tomu dodává: „Obrazy u mě nevznikají většinou alla prima, ale zrají ve vrstvách a čase, podobně jako měsíce naplňují rok. Předznamenání a závěr kolekce zpevňují dvě bronzové sochy na modelovaných podstavcích z římského kamene.“

Tématem výstavy je energie formovaná zářivě i burleskně, která protéká figurální kompozicí, krajinou a dominantním portrétem Emy Destinové, aby naplnily smysl jejího jména - il destino, osud.

Miroslav Houšť chce na chvíli propojit své výtvarné myšlení s místem velké závažnosti historické i aktuální (Valdštejnským palácem) pomocí uměleckých artefaktů. Tvůrce současného sídla senátu Vévoda Frýdlantský a Meklenburský Albrecht z Valdštejna je pro něj přitažlivý pestrým životem a mnohými zájmy nejen vojenskými, ale i duchovními. Nelze pominout ani okolnost, že jeho život skončil ve městě Chebu, tedy právě tam, kde život Miroslava Houště 20. ledna 1953 započal. Poslední den výstavy tak bude zároveň oslavou jeho narozenin.