Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Archanděl Michael, návrh na basreliéf

Michael je jedinou postavou v Bibli, která má "titul" archanděl. Samotný výraz archanděl znamená "Vůdce andělů", "Velitel andělů", "Ten který je nad anděly".

photo