Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Kašna pro 2N

ovládá nádvoří sídla známého podniku v Praze Modřanech. Svou členitostí a návazností kamenných nádrží zachycuje proudění času univerzálního (sfinx, šestimetrová kaple s funkčním zvonem) i času národních dějin (reliéf sv. Václava). V hořickém pískovci jsou vytesány i dříky světel a různá kamenná sedile.

photo
 různá kamenná sedile.

Zrození myšlenky a námětu

Chtěl jsem, aby došlo k souznění s časem kolem pevného centrálního bodu, neboť zvláště moderní dějiny zatěžují Čechy událostmi mimořádně protichůdnými, takže psychika obyvatel těchto míst často inklinuje k neosobní indeferentnosti.

Proces skicování je možná v tomto případě zajímavý tím, že neprobíhal ani minutu v rovině grafické, ale od začátku byly vytvářeny plastické modely přímo ze sochařské hlíny. Dvě jejich verze je možno vidět v sádrových odlitcích na těchto stránkách.

Realizace

Fontána zaujme vlastní architekturou, z které vyplývají specifické nároky na zkušenosti tvůrců při procesu kamenné konstrukce. Uvědomme si, že dílo je vytesáno do sta tun hořického pískovce.