Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Příběh svatého Urbana – bronz

Autorova obliba vinařství je vyjádřena sochou sv. Urbana, patrona vinařů, Urbana viděného jako plnokrevného ctitele teologie života.

Svatého Urbana, patrona vinařů, bylo dříve možné najít přímo na vinicích. Jeho socha stála na vyšším podstavci, aby mohl dohlížet na dění na vinici, chránit ji před zkázou, chorobami, živly a zloději.

V den jeho svátku, 25. května, se lidé sešli u jeho sochy. Za příští úrodu pak společně pronesli děkovné a prosebné modlitby. Tento den byl opravdu významnou událostí v životě lidí, kteří byli úzce spjati s vinohradnictvím.

photo

Kdo je svatý Urban?

Urban I. byl do úřadu papeže zvolen roku 222. Svým učením obrátil mnoho pohanů, mimo jiné i sv. Valeria, ženicha svaté Cecilie a jeho bratra Tiburcia na víru křesťanskou. Zřizoval sbírky pro zajaté a bděl, aby se s nimi dobře hospodařilo. Za vlády císaře Alexandra Severa nastalo pronásledování křesťanů. Dle legendy se ukryl na vinici a tím si uchránil život. Při dalším pronásledování se mu však nepodařilo uniknout, byl zatčen, bičován a roku 230 sťat. Jeho hrob byl při vykopávkách roku 1854 nalezen na Via Apia v Římě.

Bývá zobrazován s tiárou na hlavě, jeho atributem bývá hrozen, keř vinné révy nebo soudek vína. Někdy se objevuje i meč, jako připomínka jeho mučednické smrti.