Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Svatý Kryštof – Bronz

Svatý Kryštof († kolem 250) je svatý, mučedník a jeden ze čtrnácti sv. pomocníků.

Legend o sv. Kryštofovi je několik. Liší se svým pojetím ve východní církvi a v církvi západní. Nejznámějším příběhem je příběh o muži jménem Reprobus. Byl to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů.

photo

Když zjistil, že se jeho král bojí ďábla, dal se do služeb ďábla. Shledal, že se ďábel bojí znamení bílého kříže. Od jednoho poutníka se dozvěděl, že Ježíš Kristus je ten, koho se ďábel bojí. Reprobus mu chtěl sloužit. Poutník mu řekl, že bude Kristu sloužit tím, když bude přepravovat pocestné přes rozvodněnou řeku. Jednou přenášel přes řeku dítě. Dítě bylo stále těžší a těžší. Obr se tomu velice divil a požádal dítě o vysvětlení. Dítě mu řeklo, že je Ježíš Kristus, král, kterého hledal. Nesl spolu s ním na ramenou všechnu tíhu světa. Obr mu nevěřil a požádal dítě o zázrak. Obrova mohutná hůl, o kterou se opíral při přenášení lidí přes řeku, se zazelenala a později se na ní objevily květy a plody. Ježíš obra pokřtil a dal mu jméno Christophorus, což v řečtině znamená Ten, kdo nosí Krista.

Bronz je materiál velmi tvárný nejen jako fantastický nosič těch nejsložitějších forem

Příklad patiny

Více fotografií naleznete ve fotogalerii níže

Bronz je materiál velmi tvárný nejen jako fantastický nosič těch nejsložitějších forem, ale má schopnost pomocí určitých chemických procesů získávat nejrůznější patiny v rozmezí zlaté, měďnatě červené, zelené až černé. Další jeho úžasnou vlastností je možnost cizelování, to zn. vyleštění zejména vystouplých míst, čímž se dosáhne zvýšeného kontrastu forem. Na sv. Kryštofa je použita technika lití na tracený vosk. Tento systém přípravy bronzařské formy je mimořádně citlivý na přenesení i těch nejjemnějších modelérských zásahů.

Výsledkem kontinuálního procesu tvorby této plastiky je její odlití do bronzu

Vzniká šest číslovaných a signovaných originálů + 1 socha autorská.

Shrnutí celkové geneze sochařského díla provedeného touto technikou:

  1. Vymodelování do hlíny
  2. Na slepou formu odlití do sádry
  3. Sádrový model bronzaři rozřežou na části vhodné pro lití
  4. Znovu zaformují
  5. Do vzniklé formy odlijí vše z vosku
  6. Voskové díly zaformují bronzařskými antukovými formami
  7. Vosk se vytaví a na jeho místo se lije bronz
  8. Pak se vše bronzařsky svaří, vycizeluje
  9. Nakonec se vytvoří patina se závěrečným cizelováním