Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

sv. Urban, polychromovaná sádra na podstavci z umělého kamene

Svatého Urbana, patrona vinařů, bylo dříve možné najít přímo na vinicích. Jeho socha stála na vyšším podstavci, aby mohl dohlížet na dění na vinici, chránit ji před zkázou, chorobami, živly a zloději.

photo

V den jeho svátku, 25. května, se lidé sešli u jeho sochy. Za příští úrodu pak společně pronesli děkovné a prosebné modlitby. Tento den byl opravdu významnou událostí v životě lidí, kteří byli úzce spjati s vinohradnictvím.