Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Barokní reminiscence v Pacově - fontána Margarita

Svatá Markéta ovládá v křesťanské symbolice draka, tedy síla je vedena intelektem a krásou

Inspirací k názvu je jméno celoživotní lásky energického podnikatele, který je schopen vnímat život v jeho mnohosti a jemuž se podařilo při nesporných hospodářských úspěších neumrtvit můzickou část své nevšední osobnosti.

photo

Krása tradičního materiálu pískovce v kombinaci s tekoucí vodou jen podtrhuje výslednou živost celého díla.