Umělecká tvorba akademického malíře Miroslava Houště

je pokračováním staleté a nepřerušené klasické výtvarné tradice.

Socha

 

Skica sochy na námět jména objednatele

photo
zima 2014

Socha vziká nejdříve na papíře. podíveje se na skicu sochy na námět jména objednatele.

Svatý Kryštof – Bronz

photo
zima 2014

Svatý Kryštof († kolem 250) je svatý, mučedník a jeden ze čtrnácti sv. pomocníků.

Legend o sv. Kryštofovi je několik. Liší se svým pojetím ve východní církvi a v církvi západní. Nejznámějším příběhem je příběh o muži jménem Reprobus. Byl to muž obrovité postavy, který chtěl sloužit pouze největšímu z králů.

Archanděl Michael, návrh na basreliéf

photo
zima/jaro 2014

Michael je jedinou postavou v Bibli, která má "titul" archanděl. Samotný výraz archanděl znamená "Vůdce andělů", "Velitel andělů", "Ten který je nad anděly".

sv. Urban, polychromovaná sádra na podstavci z umělého kamene

photo
zima/jaro 2014

Svatého Urbana, patrona vinařů, bylo dříve možné najít přímo na vinicích. Jeho socha stála na vyšším podstavci, aby mohl dohlížet na dění na vinici, chránit ji před zkázou, chorobami, živly a zloději.